26 Eylül 2009 Cumartesi

Sen Gibisi Yoktur Atam!


Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bilmem nedense bir anda Atam'ın bu sözlerini paylaşmak istedim sizlerle. Aslında bilmem demek yanlış olur,şu haberi okuduktan sonra anladım ki zaman geçse de,teknoloji ilerlese de değişen hiç birşeyin olmaması ne kadar acı! Atam ne kadar ileri görüşlü, bir kez daha anladım. İçteki ve dıştaki düşmanlardan bahseden Atam'ı anlamamak elde değil!Hayır, insanların kendi ülkelerini ilgilendirmeyen konular üstünde yorum yapması ve dahası yapılan yorumların da saygı değer (!) gazetecilerimiz tarafından bomba efektiyle gündemimizi süslemesi de ne kadar trajikomik! Sayın Özdil, yazısında da ne kadar güzel anlatmış ah ah kalemine sağlık!!!

Hayır...
Ben de barış istiyorum ama birileri hudut boyunda canını bizlere siper ederken, Türkiye'den bir haber birinin bizim topraklarımız için yorum yapmasını görmek istemiyorum!

Uyan Türkiye'm uyan!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Paylaştıkça büyüdüm, büyüdükçe çoğaldı paylaştıklarım...

Related Posts with Thumbnails